Werken aan Financiële zelfredzaamheid (6 PE)

Trainer (mevrouw) Evelyn Kessels

De rol van Beschermingsbewindvoerders is aan het veranderen. Waar eerst het beschermen van het vermogen van de cliënt de belangrijkste taak was, wordt er nu steeds meer een coachende houding gevraagd. Dit betekent dat je als bewindvoerder samen met je cliënt op zoek gaat naar oplossingen om financieel zelfredzamer te worden.

De verandering komt deels voort uit nieuwe wetgeving en een andere tendens in de samenleving is de ontwikkeling richting participatiemaatschappij. Het doel is dat iedereen mee doet, op zijn of haar manier. Zorgen dat mensen minder afhankelijk worden/ blijven van professionele hulpverlening. De branchevereniging BPBI speelt op deze ontwikkelingen in door in hun Kwaliteitsverordening van 1 augustus 2014 onder andere de volgende eis te stellen aan bewindvoerders: “Het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van hun cliënten.” In de toelichting op de Ministeriële Regeling voor tarieven van Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren komt ook het bevorderen van financiële zelfredzaamheid aan de orde. Het thema wordt dus steeds belangrijker, zeker vanwege het aantal toenemende cliënten.

Maar hoe kun je dit realiseren, iemand financieel gezond maken? Hoe zorg je ervoor dat mensen financieel zelfredzaam worden, zodat ze na sanering van de schulden, met nieuw gedrag geen nieuwe schulden meer aan gaan? LOVCK heeft nog geen richtlijnen hiervoor opgesteld. Maar deze training geeft je alvast een aantal handvatten!

In deze training leer je op welke wijze je je cliënt kunt motiveren om financieel zelfredzaam te worden. Je leert de competenties van je cliënten te herkennen en te verbeteren. Je zorgt ervoor dat ze zich bewust worden van hun gedrag. Vervolgens ga je ze motiveren om naar oplossingen en alternatieven te zoeken. Je helpt ze te onderzoeken waarom ze dit gedrag vertonen. Tot slot ‘verleid’ je ze om dit nieuwe gedrag daadwerkelijk aan te nemen. Hoe je dit doet, leer je in de training.

Inhoud
  • Signaleren van competenties
  • Oplossingsgericht werken
  • Veranderen van overtuigingen
  • Leren 'nee' zeggen
Voor wie is deze dag?

De training is voor bewindvoerders en schuldhulpverleners. Andere professionals in de sociale zekerheid kunnen zeker ook aansluiten.

Hoe lang duurt de training?
Een dag. Wij begroeten u graag op 1 van deze dagen. Ervaar zelf dat leren goed is voor u en dat het ook leuk kan zijn! je zult na de training ook zelf aan de slag moeten gaan om de kennis in de praktijk te brengen. 

Locatie / materialen
De locatie is BCN Eindhoven of BCN te Utrecht.  De locaties bij BCN worden altijd hoog gewaardeerd. Koffie/ thee / water en frisdrank zijn uiteraard inbegrepen in de prijs. We werken tijdens de les met een hand-out van de PowerPoint en overig materiaal wat tijdens de les wordt behandeld zoals wetteksten, schema’s en dergelijke. Ook ontvangt iedereen en persoonlijk certificaat van deelname.

Wat levert het op?
Kennis en vaardigheden om je cliënten te begeleiden in het financieel zelfredzaam worden. Dit geeft energie. Het voelt als een gedeelde verantwoordelijkheid om mensen weer toekomstperspectief te geven, zodat ze kunnen blijven meedoen in onze samenleving. + 6 PE punten.

Signaleren van competenties
Je leert een methode om te ‘meten’ in welke mate klanten beschikken over competenties om financieel zelfredzaam te zijn. Je ontdekt waar lacunes zitten in de competenties. En leert beoordelen wat maximaal haalbaar is als doel wat de klant kan leren. Aan de hand hiervan ben je in staat een plan van aanpak te maken voor de persoonlijke situatie van de klant.

Oplossingsgericht werken
Je leert het oplossend vermogen van iedere klant, en ook jezelf, aan te spreken. Hierdoor kun je samen met de klant nieuwe oplossingen bedenkingen voor alternatieven van bestedingsgedrag.

Veranderen van overtuigingen
Overtuigingen bepalen de richting van het gedrag. Door te werken aan het veranderen van overtuigingen, werk je aan de oplossingsrichting voor ander bestedingsgedrag. Je leert hoe je je klant een spiegel kunt voor houden op en op zoek kunt gaan naar de belangrijkste overtuigingen.

Leren ‘nee’ zeggen
Met behulp van de tools ‘veranderen van overtuigingen’ en ‘oplossingsgericht werken’ ervaar je op welke manier je positief de klant kan begeleiden en samen kan werken aan zelfredzaamheid. Maar het daadwerkelijk ‘doen’ kan nog steeds eng zijn. Met deze oefeningen leer je je klant echt ‘nee’ te zeggen en klaar te maken voor de laatste stap naar zelfredzaamheid!

Hoe inschrijven?
U schrijft zich in door u aan te melden via de website.

Over trainer (mevrouw) Evelyn Kessels
Trainer op het sociale domein, als zelfstandig ondernemer met haar bedrijf KennisBrug. Proces- en projectmanager en trainer bij Woonzorg Nederland.

Over de werkwijze
“Samen maken we de vertaalslag naar de praktijk en ik nodig je uit om succes te gaan ervaren! Bij het ontwerpen van trainingen neem ik de lastige situaties van de deelnemers als uitgangspunt. Tijdens de training sla ik bruggen tussen de theorie en de praktijk. Ik verleid deelnemers om te leren leren. Doordat jouw praktijk het uitgangspunt is van de training, is er ook veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen, waar we met z’n allen op kunnen kauwen. Samen zetten we het resultaat van de training neer!”

Wat vonden de vorige deelnemers van deze opleiding?
In mei 2018 werd de training beoordeeld met een 7,9 en de trainer met een 8,4.

Incompany / meer informatie?
Wilt u deze opleiding of training in company bij u op het werk of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons op 06 430 229 61 of mail naar info@dewijsmaker.nl

Meer info over alle opleidingen en trainingen (pdf)

NBPB Branchevereniging PBI

Disclaimer & Cookieverklaring | Privacyverklaring | Voorwaarden | Webdesign: www.disk.nl