helder en duidelijk schrijven (6PE)

(voor doelgroep LVB, laaggeletterdheid enz).

Trainer: Eefje Kuil

De wettelijk vertegenwoordigers schrijven veel e-mails, brieven en rapportages in vele vormen. Het is natuurlijk van levensbelang dat de klant zoveel mogelijk begrijpt wat er aan de gang is, niet alleen mondeling maar zeker ook schriftelijk. Bij een mondeling gesprek kan je ter plekke corrigeren en aanpassen, dat gaat bij schriftelijke communicatie niet. Vandaar het belang hiervan. Veel van onze doelgroepen zijn klanten die niet zo goed kunnen lezen, die zinnen en woorden niet begrijpen. Dit leidt tot miscommunicatie, onbegrip en boosheid. Dat kan gedeeltelijk voorkomen worden door tijdig het niveau van brieven en communicatie aan te passen aan de doelgroep.

Inhoud

  • Welke teksten zijn er allemaal in mijn vak, en wie lezen deze??
  • Hoe sluit ik in mijn tekst aan op mijn doelgroep?
  • Is er verschil in schrijf stijl tussen de verschillende doelgroepen?
  • Welke woorden gebruik ik wél en welke kan ik beter vervangen?
  • Welke zinsconstructies werken het beste?
  • Hoe rapporteer ik duidelijk objectief
  • Hoe schrijf ik weerstand verlagend?
  • Hoe komt mijn boodschap zo helder mogelijk over?
  • Aan de slag met eigen teksten, praktische tips die direct toepasbaar zijn

Voor wie is deze dag?
De ze training is bedoeld voor bewindvoerders, curatoren en mentoren, schuldhulpverleners, budgetbeheerders, klantmanagers, consulenten  binnen het sociale domein die bezig zijn met het schrijven van brieven, rapporten en e-mails of  hier meer over willen weten. 

Hoe lang duurt de opleiding?
1 dag.  Ervaar zelf dat leren goed is voor u en dat het ook leuk kan zijn!

Locatie/lunch
De locatie is BCN Eindhoven.  De locaties bij BCN worden altijd hoog gewaardeerd. Onbeperkt koffie/ thee / water/ frisdrank en zeer uitgebreide lunch zijn uiteraard inbegrepen in de prijs. 

Materialen
De deelnemer krijgt voor deze sessie hooguit een aantal a-4tjes uitgereikt met oefeningen. Op de andere kant van de uitgereikte hand-out kan de deelnemer aantekeningen maken op het moment van de training zelf. Daarnaast is het de bedoeling dat je gaat werken aan eigen teksten die je meeneemt zodat je aan het eind van de dag ook echt resultaat hebt. 

 

Aantal deelnemers
Maximaal 15 deelnemers. 

Wat levert het op?
Aan het eind van de dag ben je in staat om heldere en objectieve teksten te schrijven die begrijpelijk zijn voor de doelgroep waarmee je werkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met laaggeletterdheid en/of een licht verstandelijke beperking. De workshop/training levert  6 PE punten/ studiepunten op. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een digitaal certificaat van deelname. 

Lestijden
09.30 tot 16.30. Met van 12.30 tot 13.30 een lunch.

Hoe inschrijven?
U schrijft zich in door u aan te melden via de website.

Over trainer Eefje Kuil
Eefje Kuil traint op maat.   Daarnaast worden er binnen de groep over en weer situaties en ervaringen uitgewisseld en heeft men tijdens het oefenen van de aangereikte handvatten steun aan elkaar.

Binnen de training wordt er naast een heldere uitleg van de theorie veel gebruik gemaakt van sparren rond gedrag. Leren door direct te ervaren. De enorme meerwaarde hiervan is dat de deelnemer in staat is om te oefenen met zijn of haar uitdagingen in het signaleren van- en het omgaan met de verschillende gesprekssituaties en problematieken.
Het voordeel van Eefje Kuil is dat zij zowel gedragsdeskundige als ervaren trainacteur is en in deze trainingen beide rollen vervullen. De medewerker krijgt direct duidelijk inzicht in zijn of haar eigen handelen daar waar het de omgang met klant betreft. Zij krijgt de kans te experimenteren in de omgang met de verschillende gesprekssituaties en ondervindt zo –onderbouwt door de theorie- welke benaderingswijze het best bij elke situatie aansluit.

Eefje is specialist in gesprekken voeren die te maken hebben met autisme, licht verstandelijke beperking en psychische stoornissen.

Wat vonden de vorige deelnemers van deze opleiding?
De opleiding is nieuw in 2020. 

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons op 06 430 229 61 of mail naar info@dewijsmaker.nl

 

Disclaimer & Cookieverklaring | Privacyverklaring | Voorwaarden | Webdesign: www.disk.nl