TMA

Wij gebruiken de TMA voor selectie/ werving en bij coaching van medewerkers of loopbaanontwikkeling. En je kan er nog veel meer mee! Het biedt in alle gevallen een goede blauwdruk om vanuit daar verder te gaan.

Ook kunnen aanvullende testen worden ingezet zoals beroepssectoren/ en activiteiteninteresse-analyse. Veder kunnen we cognitieve capaciteitenanalyses inzetten zoals logisch redeneren analyses zoals figuurlijk inzicht, logisch cijfermatig inzicht en logisch taal inzicht of vaardigheden analyses zoals technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid.

Wij ondersteunen op deze manier HR professionals, managers en natuurlijk de medewerker die de test inzet. De testen zijn hulpmiddelen maar werken verbluffend goed.

Afgelopen december 2015 was nog in het nieuws hoe goed de TMA test kan werken als vervanger van de traditionele beoordeling. Een beoordeling gaat uit van het verleden en de TMA gaat uit van de toekomst. En wie wil er nu teveel terugkijken?

Wilt u meer informatie over de TMA en de mogelijkheden? Bel dan 06.43022961 of mail naar info@dewijsmaker.nl

Uitleg TMA talenten motivatie analyse

TMA wordt ingezet bij: Selectie / ontwikkeling / beoordeling van medewerkers.

 • TMAAssessment waardevrij benaderen
  Persoonlijkheid is een neutraal gegeven. Nooit positief of negatief in het algemeen.
 • In het licht van een bepaalde functie of organisatiecultuur kunnen bepaalde talenten en persoonlijkheidskenmerken wenselijk of minder wenselijk zijn.
 • TMA meet de drijfveren (22) en talenten (44) van een kandidaat en daarmee de motivatie.

Drijfveren & talenten

 • Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid
 • Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van personen
 • Een hoge drijfveer betekent een makkelijk ontwikkelbare competentie
 • Er zijn 22 drijfveren die zowel in lage als hoge score uitgroeien naar een talent (44).
 • Een talent geeft een intrinsieke behoefte aan. Het kan zijn dat het werkelijke gedrag van een kandidaat afwijkt van een talent. Gedrag is sociaal wenselijk te manipuleren.

Inzicht

TMA geeft inzicht in:

Emotionele balans
Eigenwaarde, ontzag, steun behoefte, stressbestendig &. druk

Motieven
Datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren.
Aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie & uitdaging

Sociale talenten
Hoe gedraagt de kandidaat zich in relatie tot anderen.
Conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit & contact

Beïnvloedende talenten
Het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting.
Dominantie, energie &. actie, confrontatie, volharding

Leidinggevende talenten
Adequaat beslissingen kunnen nemen en de organisatie de goede richting op sturen.
Besluiten nemen, onafhankelijk denken & handelen, verantwoording & leiderschap

Organisatie talenten
De wijze waarop kandidaten hun werk en leven organiseren.
Doelgerichtheid, orde &. structuur, pragmatisme
Motivatie

 • De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag of juist remmen.
 • Gedrag wordt niet alleen bepaald door "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door "willen" (drijfveren en talenten).
 • Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.


En verder...

 • Kwaliteiten & valkuilen
 • Effectief communicatiegedrag
 • Te vermijden communicatiegedrag
 • Ideale werkomgeving en voorkeur in management
 • Leer- en ontwikkelstijl

Competenties (53)
Met de TMA Talentenanalyse krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 TMA Competenties.

Download meer info over TMA (pdf)

 

Disclaimer & Cookieverklaring | Privacyverklaring | Voorwaarden | Webdesign: www.disk.nl