Privacyverklaring De Wijsmaker Training en opleiding

De Wijsmaker training en opleiding legt uw gegevens vast als u een opleiding of training van ons afneemt of als u de maandelijkse nieuwsbrief ontvangt. Hieronder leggen we uit wat we vastleggen, waarom en hoe lang we dat doen. Wij voldoen uiteraard aan de nieuwe privacyregels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat leggen we vast als u een opleiding of training afneemt?

De Wijsmaker legt alleen die gegevens vast die van belang zijn voor de door u gekozen opleiding en of training. Het gaat dan om:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • adres kantoor;•
  • telefoon kantoor;
  • naam kantoor waar u werkzaam bent;
  • van welke branchevereniging u of uw kantoor lid is.

Wat leggen we vast voor de factuur?

Verder wordt er een factuur aangemaakt op uw bedrijfsnaam. Deze gegevens leggen wij vast in ons digitale systeem van BD accountancy (registeraccountant). Andere gegevens worden niet vastgelegd. Wij bewaren de factuur in ons digitale systeem.

Wat leggen wij vast voor de deelnemerslijst en het certificaat van deelname?

Iedereen ontvangt na afloop van de opleiding of training een digitaal certificaat van deelname. Hierop staat je voor- en achternaam en het kantoor waar je werkt. Verder niets. Wij sturen dit certificaat naar je door per e-mail. We bewaren dit certificaat van deelname om te voldoen aan de eisen van de brancheverenigingen en omdat we aan u altijd een duplicaat kunnen verstrekken in geval van verlies.

Wat leggen we vast voor de nieuwsbrief?

Als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief leggen wij alleen uw voornaam, achternaam en e-mail adres vast voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief. Ook kunt u eenvoudig uw gegevens aanpassen als deze zijn gewijzigd. Onze nieuwsbrief wordt gemaakt en verzonden door Mailchimp. Zij voldoen ook aan de privacyregels.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij werken echter met een beveiligde verbinding (https verbinding). Hierdoor worden uw gegevens veilig verzonden vanuit de website (met SSL-certificaat).

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden door ons bewaard. Facturen moeten wij 7 jaar bewaren vanwege Belastingregels. Uw certificaat van deelname en de deelnemerslijst bewaren wij 5 jaar om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de branchevereniging. Na genoemde periodes worden de gegevens door ons verwijderd. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen wij direct alle gegevens. Wilt u dat we uw gegevens eerder verwijderen dan kunt u dat ons gewoon vragen, tenzij wij uw gegevens moeten bewaren vanwege een wettelijke verplichting (zoals 7 jaar de factuur bewaren vanwege de Belastingwet).

Delen van gegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden, tenzij een wet of regeling dit vereist. Wij delen op verzoek de deelnemerslijst en het certificaat van deelname met de branchevereniging omdat onze opleidingen en trainingen geaccrediteerd zijn met PE-punten. Zij moeten kunnen controleren of u aanwezig was. U kunt bij uw branchevereniging meer informatie krijgen over deze regels die zij hebben opgesteld.

Recht op overdracht van gegevens

U kunt ons vragen om de informatie die wij over u hebben digitaal aan u te verstrekken zodat u die gegevens ergens anders kan gebruiken. Meestal heeft u die gegevens al digitaal van ons gekregen zoals de factuur of het certificaat van deelname. Maar als u dit wenst verstrekken wij deze graag nogmaals.

Recht om een klacht in te dienen

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog vragen of opmerkingen? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met De Wijsmaker Training en opleiding via telefoonnummer 06.43022961 of mail ons op info@dewijsmaker.nl

Disclaimer & Cookieverklaring | Privacyverklaring | Voorwaarden | Webdesign: www.disk.nl