Training & opleidingen voor gemeentes en detacheerders

Al ruim 7 jaar staan wij garant voor kwaliteit en deskundigheid. Wij hebben een breed aanbod opleidingen voor gemeenten, detacheerders en andere bedrijven en organisaties die meer kennis willen over bijvoorbeeld bijstand, Wmo, schuldhulpverlening, voorliggende voorzieningen of fraudealertheid. Samen met een goede club docenten komen wij bij u langs voor een inhoudelijk goede opleiding met als resultaat tevreden klanten. Zie voor referenties en opdrachtgevers.

Training bij De Wijsmaker

Overzicht opleidingen

Onderstaand treft u een overzicht van de trainingen voor gemeentes en detacheerders:

Opleiding Jeugdwet (6 registerpunten)

Bij blijven in je vak als medewerker Jeugd bij de gemeente/ sociaal wijkteam. Of ben je beleidsmedewerker of consulent en je wilt op de hoogte blijven van alla wet- en regelgeving? Kom dan naar deze les!

Privacy en de Participatiewet

Privacy is een onderwerp wat iedereen aangaat en wat iedereen kan raken. We registreren, verzamelen en delen zoveel informatie. Kan dat wel allemaal?

Opleiding privacy in het sociaal domein

Privacy is een onderwerp wat iedereen aangaat en wat iedereen kan raken. We registreren, verzamelen en delen zoveel informatie. Kan dat wel allemaal?

Participatiewet / bijstand algemeen

De wetgeving omtrent bijstand is steeds in ontwikkeling en de afgelopen jaren nog meer dan ooit.

Participatiewet/ bijstand voor starters

Als starter in dit vak wil je gewoon weten hoe het zit. En wij leggen dat helder en duidelijk uit en wijzen je op hoe het wel moet en wat de valkuilen zijn.

Opleiding inkomensconsulent (Participatiewet) 8-10 dagen

Als beginnend medewerker is het best lastig om de wet te kennen en er dan mee uit de voeten te kunnen.

Participatiewet (bijstand) gevorderden

Je bent al een tijdje aan het werk maar je wilt meer, je wilt verdieping. Wij zorgen ervoor dat je basis wordt uitgebreid met meer kennis.

Bijzondere bijstand & overige minimaregelingen

Bijzondere bijstand uitvoeren is leuk om te doen en soms lastiger dan je denkt. Sommige gemeenten maken het te ingewikkeld en sommige gemeenten doen maar wat...

IOAW

De IOAW wordt langzaam afgebouwd omdat er inmiddels een leeftijdsgrens van toepassing is. Maar er doen voorlopig nog steeds mensen een beroep op de IOAW.

Bbz 2004

De ‘bijstandsregeling’ voor zelfstandigen blijft een mooi instrument om mensen aan het werk te helpen en bied voor mensen die tijdelijk in de problemen komen ook een mooie (tijdelijke) oplossing.

De APK voor het sociaal domein: opleiding voorliggende voorzieningen!

Kennis en begrip van de sociale zekerheid kan je als gemeente en als medewerker veel winst opleveren. De opleiding voorliggende voorzieningen is een soort van APK.

Opleiding Actualiteiten sociaal domein/ sociale zekerheid

Al vele jaren houdt De Wijsmaker de ontwikkelingen in de gaten in de sociale zekerheid. Als beleidsmaker, klantmanager of baliemedewerker is het natuurlijk belangrijk om te weten wat er gaat veranderen.

Fraudealertheid

We willen fraude tegengaan. We willen het opsporen en bestraffen. Handig is ook om vroegtijdig te voorkomen dat mensen gaan frauderen. Alert zijn en er naar handelen.

Alles over sancties in de bijstand (maatregelen en boete)

Sancties zijn onlosmakelijk verbonden met de bijstand. Wie de afspraken of inlichtingenplicht niet nakomt krijgt te maken met een maatregel of een boete.

Alles over terugvordering en verhaal in de bijstand

Terugvordering en verhaal vormen een belangrijk onderdeel van de bijstand. De gemeente kan hier veel eigen beleid op maken en doet dat ook.

Schuldhulpverlening

Steeds meer mensen hebben problematische schulden en steeds meer mensen raken hierdoor in moeilijkheden.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Algemene wet bestuursrecht

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Het is voor professionals op het gebied van schuldhulpverlening belangrijk om op de hoogte te zijn

Actualiteiten schuldhulpverlening

Ook in de wereld van schuldhulpverlening verandert er steeds weer wat. Om te zorgen dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen hebben wij dit al voor je op een rijtje gezet.

Beleid schuldhulpverlening

Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werd iedere gemeente in Nederland wettelijk verplicht beleid met betrekking tot integrale schuldhulpverlening te formuleren.

De stand van zaken in de WMO 2015

De WMO 2015 is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp en dat zal nog wel even zo blijven.

Overzicht trainingen

Onderstaand treft u een overzicht van de opleidingen voor gemeentes en detacheerders:

Motiverende gespreksvoering

We willen dat niemand een uitkering hoeft aan te vragen en als ze een bijstandsuitkering hebben willen we de klant het liefst zo snel mogelijk uit de bijstand.

Train de Trainer/ werken met groepen

Voor de groep staan en een training geven is erg leuk maar niet voor iedereen weggelegd. Het vereist specifieke vaardigheden en competenties.

Weerstand en agressie

In 1 dag bent u samen met uw team weer bewust van agressie en weet u hoe u hiermee als organisatie om kunt gaan.

Overige trainingen/ workshops

Allerlei andere trainingen/ workshops of presentaties kunnen wij ook verzorgen. Er is zoveel mogelijk dat wij onmogelijk alles willen benoemen. Wilt u iets wat niet in ons standaard lijstje staat? Neem dan contact met ons op via 06 430 229 61 of mail naar info@dewijsmaker.nl

 

Overzicht presentaties

Presentatie actualiteiten sociaal domein

Deze presentatie duurt ongeveer 1 tot 2 uur en is zeer geschikt om je team of medewerkers even te laten bijpraten over de actuele stand van zaken in het sociaal domein.

Presentatie het belang van sociaal cognitief niveau in communicatie met de klant

Mensen zijn allemaal anders en hierop stemmen we onze communicatie zoveel mogelijk af.

Presentatie/ opleiding cliëntenraden sociaal domein

Voor cliëntenraden verzorgen wij ook bijeenkomsten/ presentaties en opleidingen. Cliëntenraden voor de Participatiewet zijn er in iedere gemeente, dit is een vereiste.

Overige presentaties/ workshop

In overleg kunnen we veel opleidingen en trainingen verwerken tot een korte presentatie of workshop die geschikt is voor uw bedrijf, organisatie of gemeente. Neem voor meer informatie contact op via 06 430 229 61 of mail naar info@dewijsmaker.nl

 

Coaching/TMA

Naast opleidingen en trainingen houden wij ons bezig met begeleiding op de werkplek/ coaching. De verbetering van je persoonlijke effectiviteit of dat van je team is het uitgangspunt.

Coaching
Wij werken vanuit de vraag van de klant. Wil je meer effectiviteit op je werk? Heb je een conflict op je werk? Heb je het gevoel dat er niet uitkomt wat erin zit? Dan wijzen wij je de weg en ga jij het doen. Coaching, of zoals wij dat zeggen; praten met mensen is een kwestie van vertrouwen hebben in elkaar. Wij schaden nooit het vertrouwen en helpen je verder. Dat is onze kracht!

TMA
Daarnaast kunnen wij ook de TMA methode inzetten. TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Het zegt het al: we kijken onder andere naar talenten en je motivatie. De TMA kijkt nog veel verder en test naast talenten en motivatie ook je competenties en de ontwikkelbaarheid ervan. De TMA is zowel individueel als voor een team geschikt en wordt ingezet als meetinstrument, voor loopbaanbegeleiding, als assessment, voor het aannemen van personeel etc.

Meer informatie?
Voor meer informatie zie de TMA pagina of neem contact op met ons op via 06 430 229 61 of mail naar info@dewijsmaker.nl

Publiekszaken/ Burgerzaken/ KCC

Wij werken samen met Karin Ytsma  voor opleidingen en trainingen voor medewerkers van Publiekszaken, KCC, Burgerzaken en nog veel meer. Zie voor meer informatie de website van www.censorbestuur.nl

Disclaimer & Cookieverklaring | Privacyverklaring | Voorwaarden | Webdesign: www.disk.nl