Opdrachtgevers

Een overzicht van mijn opdrachtgevers:

Bedrijven

 • Censor Bestuur
  Zij zetten mij in voor advies en trainingen en opleidingen.
 • Yacht
  Zij hebben mij in 2015 ingezet voor diverse presentaties over de veranderingen in het sociaal domein. Verder ook voor een opleiding WMO en schuldhulpverlening. Tenslotte zetten ij mij in voor de TMA-analyse. De samenwerking wordt voor 2016 gecontinueerd.
 • Maandag
  Zij zetten mij in voor het opleiden van hun medewerkers in het veld. Voorjaar 2016 een tour actualiteiten sociale zekerheid en Participatiewet op 7 locaties in Nederland. Sinds 2017 verzorgen wij de Startklaar Overheid trajecten en de actualiteitendagen.
 • Tempo Team
  Zij hebben mij in 2015 ingezet om een groep nieuwe inkomensconsulenten op te leiden in 8 dagen met een afsluitend mondeling examen met een externe examinator, zie foto hieronder.
De Wijsmaker traint Tempo-Team
 • Reef b.v.
  Zij zetten mij sinds 2014 in voor het opleiden van hun medewerkers op theoretisch als communicatief vlak. De samenwerking wordt ook in 2016 voortgezet. Laatste opleiding privacy in het sociaal domein.
 • SOSV opleidingen
  SOSV opleidingen zet me ieder jaar als vaste docent in bij hun open inschrijving Masterclass Bijstand en Masterclass handhaving, participatie, armoede en minimabeleid. Verdere inzet op gespreksvoering bij reintegratie & handhaving. Laatste opdracht was in het najaar 2015 bij het CBS te Den Haag om de Participatiewet uit te leggen. Alle deelnemers waren meer dan tevreden! De samenwerking wordt in 2016 voortgezet.
 • Kluwer Schulinck
  Voor Kluwer Schulinck word ik af en toe als docent ingezet voor onderwerpen die te maken hebben met de Participatiewet.
 • SBO-studiecentrum voor bedrijf en overheid
  Hier werd ik sinds 2012 tot en met 2014 ieder jaar ingezet als docent bij de opleiding beleidsmedewerker WMO. Beoordeling door deelnemers was ieder jaar prima. Reactie van een deelnemer: "Complimenten aan Anneke, Janneke en Mark voor hun inspirerende en enthousiaste inbreng!!"
 • Hogeschool Zuyd
  Voor hen heb ik studenten wijzer gemaakt op het gebied van actualiteiten sociale zekerheid met de thema's wonen, welzijn en zorg in het kader van hun opleiding.
 • Mariënburggroep
  Voor deze opdrachtgever ben ik het verleden met groot succes ingezet voor de opleiding Fraudewet bij de gemeente Optimisd en Uithoorn. Verder o.a. communicatie en de kanteling bij gemeente Tiel.
 • Stimulansz
  O.a. basis opleiding bijstand en reintegratie in de gemeente Hengelo (oktober 2013), gespreksvoering bij de gemeente Heerenveen, omgaan met agressie bij medewerkers van Sozaned, WWB 2012 bij de gemeente Schiedam en gemeente Tilburg. Beoordeling opdrachtgever en cursisten van alle opleidingen en trainingen: goed/ zeer goed.
 • BAZN/ Fontys bestuursacademie
  Ingezet als docent WWB en voorliggende voorzieningen, docent schriftelijke communicatie, trainer gespreksvoering en trainingsacteur bij communicatie voor medewerkers WWB, WMO, baliemedewerkers, front office medewerkers, medewerkers bouw en woningtoezicht. Bij de BAZN heb ik zelf heb ik tientallen opleidingen en trainingen verzorgd en ben ik ingezet als trainingsacteur bij honderden cursisten uit heel Nederland. Ook op incompany trajecten ben ik ingezet in o.a. Pijnacker Nootdorp, Amsterdam, Tilburg, Zwolle, Zutphen, Geldrop-Mierlo, Geldermalsen, Eindhoven, Rotterdam en vele vele andere gemeenten in Nederland. Ook veel via hen gewerkt voor detacheerders zoals Tempo Team, Content Executive en VOC Maatwerk. Gemiddelde beoordeling over de jaren 2006 tot en met 2011: goed! Laatste klus in eerste kwartaal van 2012.

Bewindvoerders

Sinds 2012 werk ik voor enorm veel bewindvoerders in Nederland. Zij komen naar de open inschrijving opleidingen en trainingen die ik op locatie in Utrecht en Eindhoven geef. Ook verzorgen wij in company opleidingen. Er zijn zoveel bewindvoerders dat een opsomming erg veel pagina’s in beslag zou gaan nemen. Meer informatie vind je in het tabblad bewindvoerders.

Alle opmerkingen van cursisten zijn verkregen via de evaluaties die plaatsvinden via mijzelf of de opdrachtgevers. De met naam genoemde cursisten hebben toestemming gegeven om met opmerking en vermelding van naam op de website te komen. Alle evaluaties zijn in mijn bezit en zijn indien gewenst te raadplegen.

Gemeenten

Een overzicht van gemeenten die me rechtstreeks hebben ingehuurd:

 • Gemeente Tilburg
  Zij zetten mij in maart 2017 in voor een basisopleiding Participatiewet voor 9 nieuwe medewerkers.
 • Gemeente Utrecht
  Zij hebben mij eind 2016 ingezet voor 2 middagen bijzondere bijstand.
 • Stroomopwaarts
  Zij hebben mij in 2015 wederom ingezet voor de opleiding voorliggende voorzieningen. Ook hebben zij mij ingezet voor coaching. In 2016 een opleiding voor de snelbalie. In 2017 voor diverse opleidingen, zoals opleiding Maatregelen/ sancties in de Participatiewet.
 • Gemeente Zoeterwoude
 • Optimisd
  Opleidingen voorliggende voorzieningen en fraudealertheid in najaar 2015. De gezamenlijke sociale dienst heeft mij in januari en februari 2015 ingehuurd om iedereen op te leiden voor de Participatiewet.
 • Gemeente Weert
  De gemeente heeft mij in oktober 2014 ingehuurd om alle medewerkers op te leiden in rechtmatigheid en doelmatigheid vanwege de nieuwe Participatiewet.
 • Gemeente Best
  Zij hebben ons ingezet voor de wijzigingen WWB Maatregelen en Participatiewet. Ook voor de WMO.
 • Gemeente Culemborg
  Voor deze gemeente ben ik ingezet als docent voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimabeleid. Zie referenties wat zij ervan vonden!
 • Gemeente Sud West Fryslan
  Voor deze gemeente ben ik ingezet als docent bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimabeleid.
 • K5 gemeenten
  Deze opdrachtgever van samenwerkende gemeenten heeft mij in november 2013 ingezet voor een actualiteiten dag WWB en in december tot en met januari 2014 voor een opleiding/ training reintregatie.
 • Gemeente Horst aan de Maas
  Zij zetten ons sinds 2013 in voor allerlei opleidingen. In 2015 hebben wij een aantal medewerkers opgeleid tot consulent inkomen en werk.
 • Gemeente Schiedam
  De gemeente Schiedam zet mij sinds 2011 in voor opleidingen omtrent de Participatiewet, trainingen communicatie en coaching on the job. Ook maak in een examen in het kader van brevettering van medewerkers (december 2013). Ook in 2014 ben ik alweer ingehuurd. In 2011 startte ik met een half jaar een opleiding WWB en actualiteiten verzorgd voor 5 kwaliteitsmedewerkers op JK-GSD niveau. Tevens een dagdeel coaching on the job voor deze personen. Beoordeling cursisten: zeer goed. Lees ook de referentie.
 • Gemeente Vlaardingen
  Zij zetten mij sinds 2011 in voor opleidingen, trainingen en coaching on the job. Het gaat dan om diverse opleidingen bijzondere bijstand, motiverende gespreksvoering en de fraudewet. Beoordeling door cursisten: goed tot zeer goed. Reacties van cursisten zijn: "erg duidelijk, helder zonder dat het saai wordt". "Helder en duidelijk net als de vorige cursus (WWB)". "Ga vooral zo door". Alle cursisten geven aan dat ze opnieuw een cursus zouden willen volgen via de Wijsmaker. Lees ook de referentie.
 • Gemeente Maassluis
  Zij zetten mij ook ieder jaar in voor opleidingen en trainingen. Bijvoorbeeld voor een opleiding WWB voor medewerkers Publiekszaken (november 2013). Training motiverende gespreksvoering voor de klantmanagers in de front-office (april tot december 2013). Verzorgen van opleiding en training aan klantmanagers, beleidsmedewerkers, juristen, baliemedewerkers enz. in het kader van de fraudewet. Verzorgen groepsbijeenkomsten voor klanten in het kader van de WWB 2012 en begeleiding bij het kwaliteitenspel. Klanten waren niet erg tevreden omdat ik in die bijeenkomsten moest verkondigen dat hun uitkering per 1 juli be‘indigd zou worden. De opdrachtgever Patrick Zimmerman was wel tevreden. Lees ook de referentie.
 • Gemeente Eindhoven
  Sinds 2012 zetten zij mij in om de club juristen/ medewerkers bezwaar en beroep op te leiden als er nieuwe wetgeving is. Bijvoorbeeld de Participatiewet (2015), opleiding Fraudewet WWB (april 2013) en opleiding WWB 2012 voor juristen (januari 2012). Beoordeling door cursisten: goed. Deelnemer John Martens: "Alle deelnemers geven aan dat zij in de toekomst graag weer een opleiding zouden willen volgen via de Wijsmaker." Lees ook de referentie.

 

Disclaimer & Cookieverklaring | Privacyverklaring | Voorwaarden | Webdesign: www.disk.nl