De Wijsmaker Nieuwsbrief 
Is deze e-mail niet goed leesbaar?

Nibud: hoge zorgkosten en vaste lasten vaker oorzaak betalingsproblemen.


Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak van de betalingsproblemen dan drie jaar geleden. In 2012 noemde 10% van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden nu 22%. Ook het aantal mensen dat zegt door te hoge vaste lasten betalingsachterstanden te hebben is gestegen van 15% naar 27%.
Lees hier meer.

Nuttige links!


Welke gemeenten hebben wat voor regeling met zorgverzekeraars in het kader van de CAV (collectieve aanvullende verzekering). Lees het hier!

Tussen de gemeenten in Nederland zit veel verschil in wat zij vergoeden aan zorgkosten. Lees hierover meer op de site van de ANBO en op deze website van zorgverzekering.org


Uitstel kostendelersnorm in kwijtscheldingsregeling.


In onze eerdere nieuwsbrieven ging het nog door maar gelukkig heeft het ministerie van Financiën besloten dat de invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling wordt uitgesteld in afwachting van politieke besluitvorming. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de invoering hiervan wel zal plaatsvinden. Het Ministerie van Financiën verwacht begin volgend jaar meer te kunnen melden.
 

Omgaan met gefrustreerde klanten; een vak apart!


Omgaan met agressieve klanten: ga er maar aanstaan! Voor de meeste professionals is het een lastig onderdeel van het werk. Je probeert zo goed mogelijk je dienstverlening te geven, maar kan niet  altijd voorkomen dat cliënten gefrustreerd raken of boos worden. Sterker nog soms ben jij de boodschapper van slecht nieuws en degene die de frustraties van de cliënt over je heen krijgt. 

Als bewindvoerder moet je regelmatig de ‘nee’ verkopen. Een cliënt belt op en vraagt of hij toch wat meer geld kan krijgen en wel nu! Je legt de regels nog eens goed uit en de cliënt ontploft ‘Ja krijg de….met die regels!’. Hoe reageer je daar adequaat op? In de training omgaan met agressie van afgelopen 6 november,  heeft een enthousiaste groep bewindvoerders geoefend in het begrenzen van grensoverschrijdend gedrag. Waar kun je nog de-escalerend meeveren en wanneer moet je een absolute grens stellen? Het oefenen met praktijkgerichte situaties leverde veel inzichten op.

Kim de Lange en John Musterd trainen namens de Wijsmaker professionals in het omgaan met weerstand en agressie. De training levert 6 PE punten op.

Juist berekenen beslagvrije voet gemeente?

 
Hoeveel mag de sociale dienst verrekenen?
Bij het verrekenen van een vordering met de uitkering moet de sociale dienst rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstandsnorm, verhoogd met een bepaald deel van de woonkosten en de premie ziektekostenverzekering.

Lees hier meer over de beslagvrije voet.

Monitor transitie Jeugd


Onlangs verscheen de 3e rapportage van de Monitor Transitie Jeugd. In de rapportages staan ervaringen en meldingen van cliënten over jeugdhulp door de gemeenten. Opvallend is dat veel meldingen gaan over de onduidelijke procedure. Het duurt vaak lang voordat cliënten een beschikking krijgen. Uit onderzoek van de Kinderombudsman komt hetzelfde beeld naar voren. Dat werpt de vraag op: Is er iets mis met de procedure om jeugdhulp te krijgen?

 

Uitspraak van de maand!

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 23 juli 2013 en overige jurisprudentie.

Menig bewindvoerder wordt wel eens geconfronteerd met een onjuist berekende beslagvrije voet door de gerechtsdeurwaarder. Het is dan van belang dat er snel gehandeld wordt, zowel door de bewindvoerder als de gerechtsdeurwaarder. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat het niet binnen een termijn van twee weken reageren op een aanpassing van de beslagvrije voet, klachtwaardig is (zie ook Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 23 juni 2015).

De tuchtrechter overweegt dat als uitgangspunt dient te gelden dat de regeling van de beslagvrije voet een kwestie is van groot maatschappelijk belang, die voor de beslagene zelf wezenlijke praktische betekenis heeft. De wetgever heeft aan periodieke betalingen een beslagvrije voet verbonden, omdat de schuldenaar voor zijn onderhoud van deze betalingen afhankelijk kan zijn. De wetgever heeft met die regeling willen waarborgen dat de beslagene in staat blijft om tenminste nog de kosten van de primaire levensbehoeften te voldoen. De beslagene heeft dan ook een groot belang bij een tijdige en correcte vaststelling van een beslagvrije voet. Gerechtsdeurwaarders dienen daarom bij de toepassing en aanpassing van de beslagvrije voet grote zorgvuldigheid te betrachten. De tuchtrechter bevestigt dat voor een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst ook een beslagvrije voet geldt.

Let op: per 1 januari 2016 verandert de hoogte van de beslagvrije voet weer.

Lees de hele uitspraak van 2015 hier. En de uitspraak van 2013 hier.
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2015 De Wijsmaker, All rights reserved.


update je gegevens of uitschrijven van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by MailChimp